Regulamin - Busem z poznania - wycieczki inne niż inne

Przejdź do treści
poznan
Regulamin - aby wszystko jasne było

 • Rezerwacji udziału w wydarzeniach dokonuje się drogą mailową: formularz zgłoszeniowy na naszej www, mail lub
  dzwoniąc na nr telefonu 573 327 881.
 • Uczestnikami wspólnych wypraw są osoby wyłącznie „pozytywnie zakręcone”
 • Celem rezerwacji miejsca uczestnik wpłaca zaliczkę na wskazane konto.
 • Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy na świadczenie usługi przez busemzpoznania.pl i oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację. Brak wpłaty zaliczki lub niepodanie danych niezbędnych do rejestracji we wskazanym terminie (podanym w mailu) jest równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w wydarzeniu.
 • Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wyjazdu, jeżeli jego realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od nas okoliczności i powodów oraz jeśli liczba uczestników imprezy nie osiągnie zakładanego minimum. Z tych powodów uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie, a zwrot wpłaconej kwoty.
 • W razie rezygnacji z udziału w wydarzeniu w okresie krótszym niż 10 dni do rozpoczęcia wydarzenia nie ma możliwości zwrotu zaliczki. Dotyczy to wypraw do kwoty 400 zł. Przy droższych wyprawach okres ten zwiększa się do 20 dni. Zwrot zaliczki możliwy wyłącznie po zapisaniu przez uczestnika innej osoby na swoje miejsce, po uzgodnieniu z organizatorem.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu na 48 godziny przed jego terminem (bądź krócej) wymaganym jest uregulowanie całkowitej wartości wydarzenia (nie dotyczy sytuacji gdy uczestnik skutecznie zapisze inną osobę na swe miejsce, po ustaleniu z organizatorem)
 • Ubezpieczenie NNW uczestników opiewa na następstwa nieszczęśliwych wypadków i wypadków komunikacyjnych (zgon), trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz zwrot ewentualnych kosztów leczenia. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników.
 • Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzania i modyfikowania programu wycieczki podczas jej trwania, na okoliczność przyczyn od nas niezależnych (wypadki na drodze, korki, warunki atmosferyczne i inne)
 • W przypadku zmiany w wydarzeniu zasugerowanej przez uczestników, a zaakceptowanej przez organizatora cena wydarzenia może ulec zmianie.
 • Uczestnicy mają wgląd w program wyjazdu (zamieszczony na naszej stronie www oraz Fb/busemzpoznania)
 • Godzina wyjazdu z miejsca zbiórki jest wiążącą dla wszystkich uczestników. Spóźnialscy, którzy nie stawili się na miejscu zbiórki w terminie są zobowiązani do uregulowania całości ceny wyjazdu jako zadośćuczynienie dla organizatora za niewykorzystane miejsce w busie, oraz ceny zamówionego wcześniej biletu.. Dopuszczamy możliwość opóźnienia wyjazdu z ważnych względów zaistniałych nagle i po telefonicznej informacji ze strony uczestnika, jednak nie dłużej niż 10 minut.
 • Postoje na odpoczynek, toaletę i papierosa realizujemy przeważnie na stacjach ORLEN (naszym zdaniem tam serwują najlepszą kawę). Chętnie przyjmiemy w prezencie Wasze punkty na kartę Orlen (jako łapówkę dla kierowcy, aby mocno nie trząsł podczas jazdy).
 • Zastrzegamy sobie możliwość pospieszania uczestników podczas wsiadania do busa (wyruszając z przystanków) oraz podczas realizowania programu, jeśli sytuacja tego wymaga.
 • Uczulamy uczestników na okoliczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego - wszyscy ZAWSZE zapinamy pasy bezpieczeństwa
 • Prowadzimy politykę noclegową polegającą na nocowaniu w agroturystyce, gdzie mamy do dyspozycji kuchnię i wspólny salon (czasem nawet kosztem pokojów dwuosobowych).
 • Podczas wypraw posiłkujemy się głównie kanapkami. Ciepły posiłek (obiado - kolację) spożywamy dopiero wieczorkiem (przeważnie podczas wspólnej biesiady)
 • Podczas wspólnego podróżowania jesteśmy dla siebie nawzajem uprzejmi. Trutniom i maruderom dziękujemy
 • Podróżujemy dla frajdy, a nie z przymusu
 • Ceny wejściówek, warsztatów czy przewodników kalkulowane są na dzień przygotowania oferty wyjazdu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany cenników na  czas wyjazdu.  Zawsze uaktualniamy owe cenniki w mailu wysyłanym przed wyjazdem
 • Za szkody wyrządzone w busie czy innych miejscach (noclegi, muzea, wystawy) finansowo odpowiada uczestnik (np. pranie poplamionej tapicerki, wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia, naprawa)
 • W busie nie konsumujemy lodów, odkrytych napoi.
 • W przypadku, kiedy częścią realizowanego przez nas programu jest skorzystanie z usług firm trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania. Dotyczy to np. usług przewodnickich, noclegowych,  gastronomicznych, rejsów statkiem, warsztatów, gier i zabaw i innych).
 • Osoby (firmy) chcące otrzymać fakturę za korzystanie z naszych usług muszą zgłosić takową potrzebę przed wyjazdem (eventem) z podaniem danych potrzebnych do jej wystawienia.
 • Korespondencję „wyjazdową” prowadzimy wyłącznie drogą mailową, inne nośniki traktujemy iście informacyjnie.
 • Odwozimy uczestników na wskazane w opisie miejsce i nie zatrzymujemy się wcześniej w celu wysadzania "po drodze".
 • Uczestnik wyprawy deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w danej wyprawie

Wróć do spisu treści